Skip to main content

Speak to my Heart By Ntokozo Mbambo

Speak to my heart

Oh Lord

My spirit is

Waiting on you

My cup is empty

Fill it oh Lord

As I wait on you

Khuluma nam’

Nkosi yami

Umoya wam’

Ulindele

Ukulizwa izwi lakho

Sengomele lona

O Msindisi

Jesu Krestu

Nguwe oyiNkosi yam’

Yebo manje

Mawubuse

Phezu kwakho konk’ okwam’

Busa Nkosi yam’

Busa Nkosi yam’

Ngeqiniso ngiyavuma

Uyinkosi yam’

Busa Nkosi yam’

Busa Nkosi yam’

Ngeqiniso ngiyavuma

Uyinkosi yam

(Busa Nkosi yam’)

Busa Nkosi yam’

Busa Nkosi yam’

Ngeqiniso ngiyavuma Uyinkosi yam

Contact Details: 076 203 4110 (Cell & WhatsApp)