Skip to main content

Ulungile medley By Ayanda Ntanzi

Ulungile wena Ulungile wena

Ulungile wena Ulungile wena

Ulungile wena Ulungile wena

Ulungile wena Ulungile wena

Laphalali igazi lakho Ulungile wena

Laphalali igazi lakho Ulungile wena

Ulungile wena Ulungile wena

Ulungile wena Ulungile wena

Ulungile wena

Ulungile wena

Ulungile wena Ulungile wena

Usegazini lemvana Lemvana , lemvana Sekukhona ukusindiswa

Usegazini lemvana Lemvana , lemvana Sekukhona ukusindiswa

Sekukhona ukusindiswa Sindiswa , sindiswa Osegazini lemvana Sekukhona ukusindiswa

Ungumhlobo wami uJesu Uphi onjengaye la Abaningi bayamshiya Ngohlubuka naye

Angisoza ngahlukana Nongithanda kangaka Thina sothandana naye

khona lapha khona le

Angisoza ngahlukana Nongithanda kangaka Thina sothandana naye khona lapha khona le

Thina sothandana naye khona lapha khona le Thina sothandana naye khona lapha khona le

Contact Details: 076 203 4110 (Cell & WhatsApp)