Skip to main content

Wembethe’amandla By Ayanda Ntanzi

Wonke’amadolo awakhothame kuye uJesu Nezilimi mazivume ukuthi uJesu uyinkosi

Wonke’amadolo awakhothame kuye uJesu Nezilimi zinke ziphakamise igama lakho

Wonke’amadolo awakhothame kuye uJesu Nezilimi mazivume ukuthi uJesu uyinkosi

Wonke’amadolo awakhothame kuye uJesu Nezilimi mazivume ukuthi uJesu uyinkosi

Wonke’amadolo awakhothame kuye uJesu Nezilimi mazivume ukuthi uJesu uyinkosi

Wembeth’amandla Njenge ngubo Uyingcwele simakade

Wembeth’amandla Njenge ngubo Uyingcwele simakade

Wembeth’amandla Njenge ngubo

Uyingcwele simakade

Wembeth’amandla Njenge ngubo Uyingcwele simakade

Wembeth’amandla Njenge ngubo Uyingcwele simakade

Wembeth’amandla Njenge ngubo Uyingcwele simakade

Wembeth’amandla Njenge ngubo Uyingcwele simakade

Contact Details: 076 203 4110 (Cell & WhatsApp)