Skip to main content

Wembethe’amandla

Wembethe’amandla By Ayanda Ntanzi Wonke’amadolo awakhothame kuye uJesu Nezilimi mazivume ukuthi uJesu uyinkosi Wonke’amadolo awakhothame kuye uJesu Nezilimi zinke ziphakamise igama lakho Wonke’amadolo awakhothame kuye uJesu Nezilimi mazivume ukuthi uJesu…

Read More

Ngizobambelela

Ngizobambelela By Ayanda Ntanzi Ngizobambelela Kulo idwala laphakade Ngizobambelela kuJesu qha Ngizobambelela Kulo idwala laphakade Ngizobambelela kuJesu qha Ngizobambelela Kulo idwala laphakade Ngizobambelela kuJesu qha Yena uhlale enami njalo Asindise…

Read More

Ulungile medley

Ulungile medley By Ayanda Ntanzi Ulungile wena Ulungile wena Ulungile wena Ulungile wena Ulungile wena Ulungile wena Ulungile wena Ulungile wena Laphalali igazi lakho Ulungile wena Laphalali igazi lakho Ulungile…

Read More

Uyabathalwa

Uyabathalwa By Ayanda Ntanzi Uyabathalwa bakhe Uyabahola Endleleni Uyabathalwa bakhe Uyabahola Endleleni Uyabathalwa bakhe Uyabahola Uyabahola Yena uyabahola Uyabahola Endleleni Uyabathalwa bakhe Uyabahola Endleleni Uyabathalwa bakhe Uyabahola Endleleni Uyabathalwa bakhe…

Read More

Oh Lord My God

Oh Lord My God By Ayanda Ntanzi Oh Lord My God Oh Lord My God Thou great thy art Oh Lord My God Oh Lord My God Thou great thy…

Read More

More

More By Ayanda Ntanzi There’s so much more More than we know Lord show us more More of your grace There’s so much more More than we’ve seen with our…

Read More

Let it Rain

Let it Rain By Ayanda Ntanzi Touch the earth oh God Let your spirit move As you will It made our lives Holy Spirit! Baptize us now Holy Spirit! Let…

Read More

Jesu Mhlengi

Jesu Mhlengi By Ayanda Ntanzi Jesu Mhlengi wethu Uphakeme kakhulu Izulu nomhlaba Kuya’ kukhothamela Kuthi ngcwele simakade Jesu Mhlengi wethu Uphakeme kakhulu Izulu nomhlaba Kuya’ kukhothamela Kuthi ngcwele simakade Jesu…

Read More

Baba Siyabonga

Baba Siyabonga By Ayanda Ntanzi Ohhh Baba Siyabonga Siyabonga ,Siyabonga Siyabonga ,Siyabonga Ohh Siyabonga ngo thando lwakho Siyabonga Siyabonga Siyabonga ,Siyabonga Ohh Siyabonga ngo thando lwakho Wa nikela wa nikela…

Read More

Contact Details: 076 203 4110 (Cell & WhatsApp)