Skip to main content

Ngizobambelela By Ayanda Ntanzi

Ngizobambelela

Kulo idwala laphakade Ngizobambelela kuJesu qha

Ngizobambelela

Kulo idwala laphakade Ngizobambelela kuJesu qha

Ngizobambelela

Kulo idwala laphakade Ngizobambelela kuJesu qha

Yena uhlale enami njalo Asindise impilo yami Aguqule impilo

Ujesu lo

Yena uhlal’ekhona njalo Asindise ukuphila kwami Ashintshe ukuqhabanga kwami Ujesu lo

Uhlale nami njalo Asindise impilo yami Akuqule impilo yami

UJesu lo

Uhlale nami njalo Asindise impilo yami Akuqule impilo yami UJesu lo

Ngizobambelela

Kulo idwala laphakade Ngizobambelela kuJesu qha

Ngizobambelela

Kulo idwala laphakade Ngizobambelela kuJesu qha

Ngizobambelela

Kulo idwala laphakade Ngizobambelela kuJesu qha

Ngizobambelela

Kulo idwala laphakade Ngizobambelela kuJesu qha

Ngizobambelela

Kulo idwala laphakade

Ngizobambelela kuJesu qha

Ngizobambelela

Kulo idwala laphakade Ngizobambelela kuJesu qha

Ngizobambelela

Kulo idwala laphakade Ngizobambelela kuJesu qha

Ngizobambelela Kulo idwala laphakade Ngizobambelela kuJesu qha

Contact Details: 076 203 4110 (Cell & WhatsApp)