Skip to main content

Lomhlengi ungubani By Ntokozo Mbambo

Lomhlengi ungubani na? (uJesu akekh’omunye qha) Wenzani na (wehla wafa) Uphi namhla (wavuka) Usesimel’eZulwini Jesus

Ngithi omhlengi ungubani na? (uJesu akekh’omunye qha)

Wenzani na (wehla wafa) Uphi namhla (wavuka) Usesimel’eZulwini Hallelujah

Wenzani na? (wehla wafa) Uphi namhla? (wavuka) Usesimel’eZulwini Hallellujah

Wenzani na? (wehla wafa)

Uphi namhla? (wavuka)

Usesimele usesimele (Usesimel’eZulwini Hallellujah)

Wenzani na? (wehla wafa) Uphi namhla? (wavuka) Usesimele usesimele eZulwini

Wenzani, wenzani na? (wehla wafa) Uphi namhla? (wavuka) Usesimel’eZulwini

Contact Details: 076 203 4110 (Cell & WhatsApp)