Skip to main content

Kubobonke Othixo By Ntokozo Mbambo

Kubobonke oThixo Akekho onjengawe

Kuba yinceba zakhe Zimingu na phakade Zona zimingu na phakade

Kubobonke (kubobonke oThixo)

Akekho (akekho onjengawe)

Kuba yinceba zakhe

Zimile nguna phakade (zimile nguna phakade) Zimile na phakade

Zimile nguna phakade (zimi ngu) Hallelujah (na phakade)

Kubobonke (kubobonke oThixo) Akekho (akekho onjengawe)

Kuba yinceba zakhe

Zimile njalo (zimile nguna phakade) Zimile nguna phakade

Zimile, zimile, zimile nguna phakade (zimi ngu) Zimile zimile (zimile na phakade)

Zimile zimile nguna phakade (zimile nguna phakade)

Izithembiso zakhe zimile nguna phakade

Inceba zakhe zimile, zimile nguna phakade Zimile, zimile, zimile nguna phakade (zimi ngu) Zimile zimile (zimile na phakade) Hallelujah

Contact Details: 076 203 4110 (Cell & WhatsApp)