Skip to main content

Ithemba lami By Nqubeko Mbatha

Uma ngiphela ‘Mandla

Ithemba lingasekho

Ububi balo mhlaba

Bungi sibekela

Indlela yenyukela

Noma yehlela

Uyisiphephelo sami

Ithemba lam ngu Jesu nguye ona Mandla

Ungu msindisi wami

Umuhlengi wami

Themba lam nguwe

Mangi phela amandla

Ithemba lingasekho

Bubi balo mhlaba

Ungisibekela

Indlela yenyukela

Noma yehlela uyi siphephelo Sam

Themba lam ngu Jesu nguye ona Mandla

Ungu msindisi wami

Umuhlengi wam

Ithemba lam ngu Jesu nguye ona Mandla

Ungu msindisi Umuhlengi wam

Contact Details: 076 203 4110 (Cell & WhatsApp)