Skip to main content

Haleluya Siyakudumisa By Ayanda Ntanzi

Haleluyah, haleluya Haleluyah Siyakudumisa

Haleluyah, haleluya Haleluyah Siyakudumisa

Haleluyah, haleluya Haleluyah Siyakudumisa

Haleluyah, haleluya Haleluyah Siyakudumisa

Haleluyah, haleluya Haleluyah Siyakudumisa

Haleluyah, haleluya Haleluyah Siyakudumisa

Sizophakamisa izandla zethu Ngamadolo sikukhothapelo Ngezindebe sikudumise Ngomusa ongaka

Sizophakamisa izandla zethu Ngamadolo sikukhothapelo Ngezindebe sikudumise Ngomusa ongaka

Sizophakamisa izandla zethu Ngamadolo sikukhothapelo Ngezindebe sikudumise Ngomusa ongaka

Sizophakamisa izandla zethu Ngamadolo sikukhothapelo Ngezindebe sikudumise Ngomusa ongaka

Sizophakamisa izandla zethu Ngamadolo sikukhothapelo Ngezindebe sikudumise Ngomusa ongaka

Haleluyah, haleluya Haleluyah Siyakudumisa

Haleluyah, haleluya Haleluyah Siyakudumisa

Contact Details: 076 203 4110 (Cell & WhatsApp)