Skip to main content

Bulelani By Ayanda Ntanzi

Bulelani kuYehova, Kuba elungile;

Kuba ububele baKhe,

 Bubobaphakade.

 Bulelani kuYehova, Kuba elungile;

Kuba ububele baKhe, Bubobaphakade.

 Atsho amaSirayeli, Indlu zawo zonke, Athi ububele baKhe Bubobaphakade

 Atsho amaSirayeli, Indlu zawo zonke, Athi ububele baKhe Bubobaphakade

 Ndamemeza kuYehova, Ndandisengxingweni Wandinceda wandibeka Endawen’ ebanzi

 Ndamemeza kuYehova, Ndandisengxingweni Wandinceda wandibeka

 Endawen’ ebanzi

Wowowo wowo

Wowowo wowo Wowowo wow Wowowo wowo

 Ndamemeza kuYehova,

 Ndandisengxingweni Wandinceda wandibeka Endawen’ ebanzi

 Ndamemeza kuYehova, Ndandisengxingweni Wandinceda wandibeka Endawen’ ebanzi

 Ndamemeza kuYehova, Ndandisengxingweni Wandinceda wandibeka Endawen’ ebanzi  Ndamemeza kuYehova, Ndandisengxingweni Wandinceda wandibeka Endawen’ ebanzi 8

Contact Details: 076 203 4110 (Cell & WhatsApp)