Skip to main content

Edwaleni By Ntokozo Mbambo

Izwa nkosi ukukhala kwami Lalela umthandazo wami

Iba nomusa nesehe kimi Ngibuyise ngothanda lwakho

Izwa nkosi ukukhala kwami Lalela umthandazo wami

Iba nomusa nesehe kimi Ngibuyise ngothanda lwakho

Ngiholele edwaleni Eliphakeme kunami Siphephelo sami Ngiyacela Jesu

Mangi sondezwe kuwe Sithandwa somphefulo

Siphephelo sami nqaba yami

Thixo engimethembayo Uminjalo phakade Awuguquki

Ubusa kunaphakade

Siphephelo sami nqaba yami Thixo engimethembayo Uminjalo phakade Awuguquki

Ubusa kunaphakade

Ngiholele edwaleni Eliphakeme kunami Siphephelo sam Ngiyacela Jesu Mangisondezwe kuwe Sithandwa somphefulo

Ngiholele edwaleni

Eliphakeme kunami Siphephelo sam Ngiyacela Jesu Mangisondezwe kuwe Sithandwa somphefulo Ngiholele edwaleni Eliphakeme kunami Siphephelo sam Ngiyacela Jesu Mangisondezwe kuwe Sithandwa somphefulo

Contact Details: 076 203 4110 (Cell & WhatsApp)